Gói giải pháp – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Hệ thống phân phối, trong quá trình hội nhập và mở cửa gặp sự cạnh tranh khốc liệt ngoài thị trường, đặc biệt là tại điểm bán. Do đó, việc trang bị công cụ để quản lý thông tin từ thị trường một cách kịp thời và chính xác là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp sản xuất & phân phối.

Tuy nhiên, không như ERP, DMS cần sự phối hợp và hợp tác của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp để đảm bảo thông tin xuyên suốt và kịp thời. Vì vậy, tùy theo từng giai đoạn mà các doanh nghiệp sản xuất & phân phối cần các công cụ quản lý phù hơp, nhưng vẫn đảm bảo khả năng nâng cấp về sau.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế từ thị trường, DMSpro cung cấp gói giải pháp DMS Advanced dành cho các doanh nghiệp đã có hệ thống phân phối ổn định, cần quản lý và phân tích thông tin 360 từ thị trường.

Ngoài việc có sự tham gia vận hành của nhà phân phối, gói DMS Advanced còn cung cấp các tính năng nâng cao như:

  • Đánh giá hình ảnh tại điểm bán.
  • Quản lý chương trình trưng bày, tích lũy.
  • Quản lý công cụ hỗ trợ bán hàng.
  • Quản lý đặt hàng tự động.
  • Quản lý lịch làm việc.

Tìm hiểu thêm