Business Analyst – Bonbon shop – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Business Analyst – Bonbon shop

Phòng ban: BBS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

1. Tham gia phát triển sản phẩm của Công ty

 • Tìm hiểu, nắm rõ nghiệp vụ liên quan đến các sản phẩm mà Công ty đã, đang và sẽ phát triển theo chiến lược từng thời kỳ, đồng thời hiểu rõ insight của các ngành mà sản phẩm hướng đến.
 • Thu thập yêu cầu, phân tích, đề xuất và thống nhất giải pháp với Product Owner của từng sản phẩm.

2. Tham gia triển khai dự án cho khách hàng   

 • Nắm rõ phạm vi, kế hoạch triển khai dự án và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.
 • Lập kế hoạch và triển khai workshop với khách hàng nhằm định hướng và thống nhất quy trình nghiệp vụ kinh doanh tương lai và là căn cứ để triển khai phạm vi của dự án.
 • Xây dụng các quy trình nghiệp vụ kinh doanh (blueprint) cho khách hàng theo từng dự án.
 • Thực hiện quá trình chuyển đổi dữ liệu, UAT và đào tạo người dùng cho khách hàng.

3. Viết tài liệu đặc tả cho sản phẩm và dự án

 • Viết các tài liệu đặc tả (Ví dụ: User story, SRS, Workflow,..) dựa trên giải pháp đã thống nhất để chuyển giao cho Đội phát triển.
 • Chuyển giao và hỗ trợ Đội phát triển trong quá trình phát triển tính năng của sản phẩm và dự án.

4. Các hoạt động hỗ trợ

 • Hỗ trợ phân tích yêu cầu cho giai đoạn Pre-sales với khách hàng
 • Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý hoặc các ngành liên quan.
 • Có ít nhất 03 kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho công ty product. Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm: fintech, cổng thanh toán …
 • Kiến thức phát triển phần mềm theo Agile/Scrum
 • Khả năng làm việc tốt với khách hàng và kết nối với các bên liên quan
 • Sử dụng thành thạo các công cụ để phân tích nghiệp vụ, tối thiểu bao gồm figma, draw.io
 • Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý tài liệu, dự án, tối thiểu bao gồm Jira, Wiki
 • Có tư duy thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)
 • Tư duy logic và khả năng phản biện
 • Khả năng trình bày và giải quyết tốt các vấn đề

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP