DATA ANALYST – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

DATA ANALYST

Phòng ban: DTS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

1. Phát triển các hệ thống BI
 • Phát triển các báo cáo có giá trị dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
 • Thu thập nguồn dữ liệu, xây dựng hệ thống Datawarehouse theo yêu cầu của nghiệp vụ.
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng trong và ngoài công ty.
 • Hỗ trợ tư vấn, phát triển các báo cáo nội bộ và KPI của từng bộ phận trong công ty.
2. Triển khai hệ thống BI/ Bảo trì hệ thống BI
 • Tham gia triển khai hệ thống BI.
 • Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống BI.
 • Bảo trì và nâng cấp các hệ thống báo cáo BI hiện tại.

3. Huấn luyện đào tạo

 • Tham gia chia sẻ các kiến thức/kinh nghiệm cho các thành viên trong nhóm.
 • Tìm hiểu các công nghệ, sản phẩm mới.
 • Tham gia vào các khóa huấn luyện, đào tạo khi có yêu cầu.

REQUIREMENTS:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí BI Developer/Data Analytics hoặc vị trí tương đương .
 • Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm như Agile hay Scrum.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.
 • Kỹ năng viết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu kĩ thuật.
 • Kỹ năng xác định và xử lý lỗi trong hệ thống phần mềm.
 • Khả năng thiết kế và trình bày các báo cáo phân tích.
 • Kiến thức nghiệp vụ về DMS, Retail, FMCG,…
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Excel, Pivot table, formulas & function.
 • Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, T-SQL, SQL Queries.
 • Kỹ năng thu thập, quản trị, xử lý và khai thác dữ liệu.
 • Sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu ETL tool: SSIS, Pentaho,…
 • Kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống Data warehouse ( Data Pipeline, Data Modeling, Data mart,…).
 • Tiếng Anh giao tiếp.

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP