DATA ENGINEER – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

DATA ENGINEER

Phòng ban: DTS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

1. Phát triển hệ thống Data Warehouse
 • Thiết kế và xây dựng các luồng dữ liệu (Data Pipeline) để phát triển hệ thống Data Warehouse theo yêu cầu của nghiệp vụ.
 • Phát triển ETL process/ Streaming Data để xử lý các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan.

2. Phát triển các API Service và trích xuất các dữ liệu 

 • Phân tích và phát triển các luồng xử lý, tổng hợp dữ liệu để cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác theo yêu cầu.
 • Xây dựng và phát triển các API Service cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác.

3.  Huấn luyện đào tạo

 • Tham gia chia sẻ các kiến thức/kinh nghiệm cho các thành viên trong nhóm hoặc các phòng ban khác khi có yêu cầu.
 • Tìm hiểu các công nghệ mới về Data Analytics.
 • Tham gia vào các khóa huấn luyện, đào tạo khi có yêu cầu.

REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Data Engineer hoặc vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng các luồng dữ liệu (Data Pipeline) phục vụ cho hệ thống Data Warehouse.
 • Có kinh nghiệm trong việc ứng dụng Scrum, Agile vào việc phát triển sản phẩm.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, hệ thống phân phối là một lợi thế.
 • Sử dụng tốt các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL
 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: .NET (C#) or Python để xây dựng các giải pháp xử lý dữ liệu
 • Có Kiến thức về Data Warehouse, Data Modeling, Data Processing
 • Hiểu biết về Cloud Service (Azure Service: Azure Fucntion, Azure Service bus,…) là một lợi thế
 • Có Kiến thức nghiệp vụ về DMS, Retail, FMCG,…là một lợi thế

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP