DEVELOPER INTERN – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

DEVELOPER INTERN

Phòng ban: Product Development
Địa điểm làm việc: Tan Binh Dist, HCMC

🎯 DMSpro cần gì ở bạn?

.Net Developers:

 • Có thể sử dụng C#, .net
 • Biết SQL /Crystal Report/ASP.NET
 • Biết Devexpress là một lợi thế

Nhiệm vụ chính:

Thực hiện các task coding được giao bởi Manager, Leader

Android Developers:

Yêu cầu:

 • Có thể sử dụng C#, .net
 • Biết #java, #android SDK, #SQL
 • Biết Flutter là một lợi thế

Nhiệm vụ chính:

 • Coding ứng dụng SFA Android (native) bao gồm:

Thiết kế giao diện các màn hình trong ứng dụng SFA

Thiết kế table ở database SQLite và viêt các câu query

Coding logic, flow đơn giản cho một số màn hình ở ứng dụng SFA

 • Coding các luồng data ở database SFA staging (SQL Server) bao gồm:

Tạo mới, chỉnh sửa table

Viết các store sync,select, insert, update cho các luồng đơn giản

 • Coding các tác vụ đơn giản ở web service SFA (ASP.Net)

🔥Chịu học hỏi, chủ động, đam mê và kiên trì để có thể “chiến” tới cùng

Chi tiết:

 • Thời gian thực tập 3 tháng [Full-time]
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8:00 – 17:00)
 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Bluesky 3, 01 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, HCM

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP