AI ENGINEER – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

AI ENGINEER

Phòng ban: DTS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

JOB DESCRIPTION

1. Sử dụng chatGPT xây dựng các công cụ hỗ trợ các hoạt động của công ty

– Nghiên cứu ứng dụng ChatGPT để xây dựng, phát triển các giải pháp và ứng dụng phù hợp dựa trên nhu cầu của các bộ phận

– Sử dụng ChatGPT để tạo ra các công cụ hỗ trợ các các hoạt động, đặc biệt là trong lập trình và kiểm thử các sản phẩm phần mềm, bao gồm gợi ý về codding, tự động hóa quá trình kiểm thử như tạo các script về Unit test hay Automation Testing, nhằm cải thiện hiệu suất, tiết kiệm thời gian và tăng chất lượng sản phẩm.

– Hướng dẫn và đào tạo các bộ phận, phòng ban về việc sử dụng ChatGPT và công cụ liên quan để họ có thể tận dụng tối đa ứng dụng này trong công việc hàng ngày.

2. Phát triển các mô hình AI

– Xây dựng mô hình nhận dạng đối tượng, phát triển và huấn luyện mô hình nhận dạng đối tượng sử dụng các kiến trúc deep learning, bao gồm CNN, R-CNN, Yolo và các kiến trúc mạng khác.

– Áp dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh như để chuẩn bị dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình và đánh giá chất lượng hình ảnh.

– Xây dựng các thuật toán đánh giá hình ảnh dựa vào thông tin thu thập được từ hình ảnh.

– Thực hiện các bài kiểm tra và phân tích kết quả để đảm bảo mô hình hoạt động chính xác và đáng tin cậy trong các tình huống thực tế.

3. Các công việc khác

– Tham gia vào nghiên cứu phát triền các thuật toán AI mới nhằm tăng độ chính xác của các mô hình AI.

– Triển khai các mô hình AI, tích hợp với các sản phẩm khác, quản lý và theo dõi hoạt động của các mô hình.

REQUIREMENT

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ phần mềm hoặc tương đương.

– Có trên 2 năm làm việc trong ngành phát triển phần mềm, phát triển ứng dụng.

– Có kinh nghiệm trong việc ứng dụng Scrum, Agile vào việc phát triển sản phẩm.

– Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python

– Hiểu biết về các thuật toán học máy, deep learning, có kinh nghiệm sử dụng các AI framework như TensorFlow, PyTorch.

– Có kiến thức về các kỹ thuật xử lý hình ảnh sử dụng OpenCV.

– Kỹ năng về tích hợp hệ thống, xây dựng web services, APIs.

– Có kiến thức về MLOps – Triển khai, tích hợp, vận hành và giám sát hệ thống ML/AI trong thực tế.

– Có kiến thức về lập trình ứng dụng (Web, Mobile) sử dụng .Net

– Có hiểu biết về chatGPT

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE

  • 13 month salary per year
  • Performance bonus
  • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
  • Annual leaves: 12 ~ 16 days
  • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP