QUALITY CONTROL – Bonbon shop – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

QUALITY CONTROL – Bonbon shop

Phòng ban: BBS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

1. Quality Control

 • Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, thiết kế và thực hiện test case của Smoke Testing , Funtional Testsing, API testing, ETL
 • Xác định các điểm không rõ ràng hoặc không nhất quán trong đặc tả yêu cầu hệ thống và đặt câu hỏi để làm rõ.
 • Sử dụng hệ thống JIRA để cật nhật và quản lý bug
 • Sử dụng hệ thổng  Zephyr để quản lý  test case và  ghi nhận kết quả test
 • Xem xét, phân tích đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, tìm ra các lỗi trong tài liệu đặc tả và có thể đưa ra đề xuất đề cải tiến

2.  Support/Management   

 • Hỗ trợ DEV team tái tạo lại lỗi hệ thống
 • Làm báo cáo thử nghiệm cho người giám sát/quản lý
 • Đánh giá kêt quả test và ghi lại vấn đề được tìm thấy
 • Hỗ trợ làm estimation cho các công việc liên quan tới testing

REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm QC trở lên
 • Có chứng chỉ về tester như ISTQB, CAST, CSTE…
 • Có hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mền
 • Kỹ năng kiểm thử phần mềm: có hiểu biết về Black box testing, Boudary testing, chiến lược  và phương pháp kiểm thử, kỹ năng tạo/viết test case, kỹ năng thực thi kiểm thử, báo cáo lỗi hệ thống/ cải tiến hệ thống
 • Có kiến thức cơ bản về SSIS, SQL, có  thể viết được các câu lệnh từ cơ bản tới phức tạp
 • Có thể sử dụng tool Postman để làm API testing
 • Có khả năng thiết kết Test Case  rõ ràng, tố chức tốt
 • Có khả năng sử dụng Jira và Zephyr

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP