QUALITY CONTROL STAFF – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

QUALITY CONTROL STAFF

Phòng ban: QAC
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

1. Quality Control 
 • Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, thực hiện test case của Smoke Testing , Funtional Testsing, API testing, ETL
 • Thiết kế test case cho Smoke Testing, Funtional Testsing, API testing, ETL.
 • Xác định các điểm không rõ ràng hoặc không nhất quán trong đặc tả yêu cầu hệ thống và đặt câu hỏi để làm rõ.
 • Sử dụng hệ thổng JIRA để quản lý lỗi:
  – Bug phải được log lên đầy đủ lên hệ thống JIRA, mô tả bug phải rõ ràng và  đầy đủ thông tin, không bị trả lại do thiếu thông tin hoặc thông tin không rõ ràng.
  – Trạng thái của bug phải luôn luôn cập nhật trên hệ thống JIRA.
 • Sử dụng hệ thổng  Zephyr để quản lý  test case và  ghi nhận kết quả test:
  – Tất cả các test case phải được ghi nhận lên Zephyr.
  – iTrạng thái thực hiện test case luôn cập nhật trên hệ thống Zephyr.
 • Xem xét, phân tích đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, tìm ra các lỗi trong tài liệu đặc tả và có thể đưa ra đề xuất đề cải tiến.

2. Support/Management 

 • Hỗ trợ DEV team tái tạo lại lỗi hệ thống.
 • Làm báo cáo thử nghiệm cho ngươi giám sát/quản lý
 • Tuân thủ và áp dụng quy trình của công ty
 • Đánh giá kêt quả test và ghi lại vấn đề được tìm thấy
 • Hỗ trợ làm estimation cho các công việc liên quan tới testing

REQUIREMENTS

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Từ 1 năm kinh nghiệm làm QC
 • Có hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mền
 • Kỹ năng kiểm thử phần mềm: có hiểu biết về Black box testing, Boudary testing, chiến lược  và phương pháp kiểm thử, kỹ năng tạo/viết test case, kỹ năng thực thi kiểm thử, báo cáo lỗi hệ thống/ cải tiến hệ thống
 • Có kiến thức cơ bản về SQL, có  thể viết được các câu lệnh từ cơ bán tới phức tạp
 • Có kiến thức về SSIS (SQL Server Integration Services): start/stop ETL job, schedule agent job)
 • Có thể sử dụng tool Postman để làm API testing
 • Có khả năng thiết kết Test Case  rõ ràng, tố chức tốt
 • Có khả năng sử dụng Jira và Zephyr

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP