TECHNICAL CONSULTANT – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

TECHNICAL CONSULTANT

Phòng ban: CMS
Địa điểm làm việc: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

JOB DESCRIPTION

 • Nhận transfer về chức năng từ bộ phận đưa ra yêu cầu và thực hiện estimation chức năng dựa vào nhu cầu của sản phẩm/ dự án.
 • Tham gia các event (Grooming, Sprint Planing, Sprint Daily Meeting, Sprint Review, Retros, …) của Srum team theo lịch của Scrum Master.
 • Thực hiện Technical Design cho chức năng.
 • Phát triển chức năng về giao diện và database cho chức năng theo nhu cầu của sản phẩm/ dự án.
 • Thực hiện Unit test cho chức năng, xây dựng Test coverage Report.
 • Review và xác nhận chức năng sau khi phát triển với Line Manager và quản lý dự án.
 • Review kết quả công việc của member, source code, đảm bảo công việc đã hoàn thành đúng theo mô tả của tài liệu.
 • Báo cáo các kết quả công việc của team cho Line Manger hàng tuần.
 • Thực hiện đúng các bước trong quy trình vận hành của công ty.
 • Lưu trữ tài liệu, report khi thực hiện phát triển chức năng lên hệ thống của công ty theo quy định của công ty
 • Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu về dự án, tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ của khách hàng. Tài liệu hóa nghiệp vụ thành các tài liệu Phân tích yêu cầu, mô tả/ đặc tả chức năng, quy trình nghiệp vụ (workflows), giao diện mẫu (Prototype, wireframe).
 • Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các ứng dụng nhằm cải tiến sản phẩm.

REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình, Tin học ứng dụng, hệ thống thông tin .
 • Có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Thành thạo C# (ASP.Net,.Net Core)
 • Có kinh nghiệm lập trình .NET (ASP.NET, .NET Core)
 • Nắm rõ OOP và các design pattern
 • Sử dụng thành thạo các third party libraries ở VS Studio
 • Có kinh nghiệm SQL Server, SQLite và MySQL. Có kinh nghiệm với Cloud DB (AWS, Azure) là lợi thế
 • Có kinh nghiệm về Rest API, JSON, XML
 • Có kinh nghiệm với Angular, Nodejs, React Natice là lợi thế
 • Application Deployment
 • Git, Git flow, SVN và các công cụ quản lý source code
 • Quản lý CSDL, source code
 • Có kỹ năng xử lý sự cố trong quá trình vận hành dự án
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích tốt
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc phát triển sản phẩm/ dự án theo Agile/Scrum.

WHY YOU’LL LOVE WORKING HERE:

 • 13 month salary per year
 • Performance bonus
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Annual leaves: 12 ~ 16 days
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
Apply Now

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP