Công nghệ DMS vượt trội – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

KHẢ NĂNG BẢO MẬT
Khả năng bảo mật phần cứng, đường truyền; Bảo mật tầng lưu trữ, tiếp cận, tầng cơ sở dữ liệu và tầng ứng dụng. Hệ thống bảo mật của DMSpro được minh chứng bởi các khách hàng đã sử dụng hệ thống.

TỰ ĐỘNG HÓA. GIẢM CHI PHÍ
Việc quản lý phân phối được đưa lên tầm cao mới. Giảm các công đoạn giấy tờ thủ công, tiết kiệm chi phí nhân sự, giúp Ban Giám đốc cập nhật nhanh dữ liệu, góp phần đưa ra các quyết định nhanh và chính xác.

DỮ LIỆU CHÍNH XÁC, XUYÊN SUỐT THEO THỜI GIAN THỰC.
Có thể truy cập ở bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào với dữ liệu cập nhật ngay tức thì, theo thời gian thực. Có khả năng tích hợp với các hệ thống hiện hành tại Công ty.

TRIỂN KHAI NHANH. TĂNG HIỆU SUẤT
Hệ thống linh hoạt, tinh gọn, cài đặt nhanh chóng và hiệu quả. Tốc độ truy cập đảm bảo như trên máy tính local. Hệ thống có thể xử lý hàng nghìn giao dịch cùng một lúc từ đội ngũ bán hàng của Doanh nghiệp.