Acumatica – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Acumatica

  • Danh mục: Uncategorized @vi

Acumatica với thế mạnh cung cấp giải pháp phần mềm kế toán & hoạch đinh nguồn lực kinh doanh (ERP) trên công nghệ điện toán đám mây tập trung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Acumatica là giải pháp ERP duy nhất đảm bảo được sự bảo mật chạy trên nền web, dễ sử dụng và tùy chỉnh.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP