calendarPRO – Giải pháp quản lý lịch làm việc của đội ngũ bán hàng – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

calendarPRO – Giải pháp quản lý lịch làm việc của đội ngũ bán hàng

calendarPRO giúp quản lý bán hàng các cấp có thể lập kế hoạch làm việc cho mình hoặc cho cấp dưới từ đó gia tăng tính tương tác và phối hợp công việc với nhau.

  • Liên lạc thông suốt

Giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm được tối ưu hóa để tăng tốc độ lập kế hoạch và ra quyết định.

  • Nâng cao năng suất

Giảm thiểu thời gian thủ công để đăng ký và phê duyệt lịch làm việc của cấp quản lý bán hàng. Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên bán hàng

ma-tran-quan-ly-ecalendar

Chức Năng Nổi Bật Của calendarPRO

  • Lịch huấn luyện

Hệ thống hỗ trợ giám sát mại vụ nhận diện các nhân viên bán hàng có năng lực yếu, mới đi làm để thiết lập lịch huấn luyện phù hợp hàng tuần.

  • Biểu đồ năng lực

Cập nhật ma trận năng lực bán hàng của từng nhân viên bán hàng.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP