Sales KPIs – Chỉ Số Bán Hàng – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Sales KPIs – Chỉ Số Bán Hàng

Trong hệ thống phân phối, thông tin thị trường được lượng hóa thành các chỉ số bán hàng để đo lường năng lực của đội ngũ bán hàng, các nhà phân phối, cũng như lập kế hoạch cho việc phát triển thị trường.

DMSpro đã phát triển hệ thống KPIs linh động, cho phép người dùng có thể thay đổi số lượng KPIs gán cho các đối tượng hàng tháng.

Số lượng KPIs có thể khác nhau trên từng đối tượng được đánh giá xét trên 1 chu kỳ đánh giá

Cùng một đối tượng đánh giá, có thể thiết lập số lượng KPIs khác nhau trên các tần suất đánh giá khác nhau.

Các đối tượng có thể gán KPIs

Đội ngũ bán hàng: Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng, Quản lý khu vực, Nhà phân phối.

Một số chỉ số định nghĩa sẵn: Tần suất đánh giá:
 • Doanh số
 • Doanh số theo ngành hàng
 • Sản lượng
 • Sản lượng theo ngành hàng
 • Độ phủ
 • Độ phủ theo ngành hàng
 • Tỷ lệ viếng thăm
 • Số đơn hàng thành công
 • Độ lớn bình quân của đơn hàng
 • Số sản phẩm bình quân trên một đơn hàng
 • Theo tuần
 • Theo tháng
 • Theo quý
 • Theo năm

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 

bieu-do-quan-ly-sale-kpi-dmspro

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP