DMSpro Bàn Giao Giải Pháp DMS Cho Tân Hiệp Phát – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

DMSpro Bàn Giao Giải Pháp DMS Cho Tân Hiệp Phát

  • Danh mục: Videos

Thông qua DMSpro, Tân Hiệp Phát đã triển khai thành công giải pháp quản lý hệ thống kênh phân phối (Distribution Management System) dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Acumatica.
DMSpro phối hợp cùng Acumatica hoàn tất triển khai giải pháp Quản lý hệ thống kênh phân phối (DMS – Distribution Management System) gồm hai phân hệ là quản lý phân phối và tài chính kế toán dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Acumatica.

 

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP