ERoute – Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

ERoute – Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số

  • Danh mục: Videos

eRoute là một trong những tính năng cốt lõi của DMSpro. eRoute giúp giám sát bán hàng quản lý toàn bộ đội ngũ bán hàng, các chỉ số về KPIs, doanh thu theo địa lý, hệ thống cửa hiệu, tuyến bán hàng, … để có thể bao quát toàn thị trường.

Các tính năng tiêu biểu của eRoute bao gồm:
– Màn hình Dashboard linh hoạt: Thể hiện tổng quan dữ liệu, và có thể điều chỉnh cách thể hiện tùy theo thói quen người sử dụng.
– Heatmap: Thể hiện dữ liệu bằng bản đồ nhiệt một cách trực quan.
– Quản lý đội ngũ bán hàng: Định vị vị trí, quản lý lộ trình, doanh số, KPIs, …

 

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP