Giải Pháp Cho Việc Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Tại Việt Nam – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Giải Pháp Cho Việc Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Tại Việt Nam

  • Danh mục: Videos

Nội dung phần chia sẻ từ Anh Nguyễn Khải Tuyên- Giám Đốc Giải Pháp của DMSpro. Anh phản ánh những thực tế về hệ thống phân phối ở thị trường Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp đã được áp dụng thành công từ DMSpro.

Anh Nguyễn Khải Tuyên là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị hệ thống phân phối, với hơn 11 năm kinh nghiệm thiết kế giải pháp quản trị cho nhiều ngành hàng đa dạng. Anh có am hiểu không chỉ về công nghệ phần mềm, mà còn về quản trị nghiệp vụ và kinh doanh. Anh Tuyên đã tham gia và thực hiện thành công các dự án phát triển hệ thống quản lý phân phối cho Unilever Vietnam, Vinamilk, THP, Samsung, P&G, …

Phần chia sẻ của anh Nguyễn Khải Tuyên nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên về DMS do DMSpro tổ chức.

 

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP