Giải Pháp E-Route Của DMSpro – Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Giải Pháp E-Route Của DMSpro – Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số

  • Danh mục: Videos

Với e-Route của DMSpro, các nhà sản xuất có thể theo dõi hoạt động bán hàng của từng nhân viên bán hàng ngoài thị trường, nắm bắt tình hình kinh doanh của từng cửa hiệu bán lẻ, hay hiệu quả của các chiến lược khuyến mãi, marketing thực tế ngoài thị trường. Tất cả dữ liệu của e-Route đều được cập nhật từng phút, cung cấp cho các cấp quản lý các báo cáo ngay tại thời gian thực.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP