Giải Pháp Quản Lý Hệ Thống Phân Phối AiM (All In Mobile) Của DMSpro – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Giải Pháp Quản Lý Hệ Thống Phân Phối AiM (All In Mobile) Của DMSpro

  • Danh mục: Videos

Giải pháp quản lý hệ thống phân phối AiM (All in Mobile) của công ty DMSpro là một trong những phần mềm quản lý ưu việt nhất, được sử dụng bởi các tập đoàn hàng đầu như Tân Hiệp Phát, Samsung, Pinaco, … trong việc quản lý hệ thống kênh phân phối.

 

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP