Giải Pháp Quản Lý Trực Quan Visibility Của DMSpro – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Giải Pháp Quản Lý Trực Quan Visibility Của DMSpro

  • Danh mục: Videos

Với Visibility của DMSpro, tất cả các hình ảnh của cửa hiệu như mặt tiền, hệ thống quầy kệ, những mặt hàng đối thủ, các quảng cáo, dụng cụ marketing POSM, … đều được cập nhật đến ban quản lý. Visibility cho phép một cái nhìn cụ thể nhất về tình hình thị trường, giúp tối ưu công tác quản lý bán hàng và hỗ trợ cấp quản lý ra quyết định chiến lược nhanh chóng.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP