MOBIPHONE – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

MOBIPHONE

  • Danh mục: Uncategorized @vi

Tại Việt Nam, Mobiphone là một trong 3 nhà cung cấp mạng lớn nhất với thị phần 30%. Hiện tại Mobiphone quản lý 50 triệu người dùng, 30.000 trạm 3G, 20.000 trạm 3G với doanh thu hàng năm ước tính trung bình 2 tỷ USD.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP