Hỗ Trợ Bán Hàng – Trade Marketing – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Hỗ Trợ Bán Hàng – Trade Marketing

Để hỗ trợ đội ngũ bán hàng phát triển và duy trì độ phủ ngoài thị trường, nâng cao mức độ trung thành của các điểm bán trong việc phân phối sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng. Tùy theo từng mục đích và thời điểm, công ty sẽ triển khai các loại chương trình hỗ trợ bán hàng như sau:

  • Khuyến mãi theo đơn hàng
  • Tích lũy doanh số
  • Trưng bày sản phẩm
  • Trang bị công cụ hỗ trợ bán hàng (POSM).

ho-tro-trade-marketing-dmspro

DMS – GIẢI PHÁP CẦN THIẾT CHO VIỆC QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BÁN HÀNG.

Với sự kết hợp của các giải pháp Core DMS, SFA, eRoute và Visibility. Giải pháp của DMSpro sẽ giúp công ty:

  • Đảm bảo các chương trình khuyến mãi được thực hiện đúng cơ cấu công ty đã định nghĩa
  • Nhận dạng các điểm bán đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ bán hàng thay vì chờ đội ngũ tổng hợp ngoài thị trường.
  • Kiểm soát được tiến độ chi trả các chương trình cho điểm bán.
  • Cung cấp và đề xuất thông tin chi tiết cho nhân viên bán hàng khi viếng thăm các điểm bán có tham gia chương trình.
  • Dễ dàng trong việc kiểm soát, đánh giá và nghiệm thu kết quả lắp đặt, sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng ngoài thị trường.
  • Tiết kiệm chi phí đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trưng bày ngoài thị trường.

TÍCH LŨY DOANH SỐ

Chức năng này giúp công ty triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng đến các điểm bán hàng trọng điểm.

Cho phép người dùng định nghĩa ra các hình thức tích lũy và tần suất đánh giá, xác định trọng số sản phẩm/nhóm sản phẩm trọng tâm cần tích lũy.

Chương trình sẽ được triển khai lên SFA để hỗ trợ Nhân viên bán hàng trong việc thuyết phục điểm bán, đảm bảo điểm bán sẽ tích lũy đủ doanh số cần thiết để đạt thưởng trong thời gian đánh giá.

QUẢN LÝ POSM

Hỗ trợ công ty trong việc đánh giá các điểm bán cần trang bị POSM thông qua chức năng khảo sát.

Hỗ trợ bộ phận hỗ trợ bán hàng trong việc lập ngân sách và danh sách cần trang bị POSM để triển khai đến đội ngũ bán hàng.

Cung cấp kết quả lắp đặt thông qua hình ảnh ghi nhận bởi Nhân viên bán hàng để nghiệm thu kết quả với nhà cung cấp.

Thiết lập các đợt đánh giá định kỳ để kiểm kê tài sản, hoặc tái trang bị cho điểm bán nếu cần thiết.

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

Cho phép định nghĩa đa dạng cơ cấu khuyến mãi/chiết khấu, hình thức kiểm tra và khuyến mãi. Chỉ định đối tượng và khu vực được hưởng chương trình khuyến mãi.

Chương trình khuyến mãi sẽ được kiểm soát từ công ty và tự động triển khai đến thiết bị bán hàng của Nhân viên bán hàng.

TRƯNG BÀY

Các chương trình trưng bày đươc khai báo từ trung tâm, và SFA sẽ giúp Nhân viên bán hàng thuyết phục các điểm bán đủ điều kiện để tham gia.

Hình ảnh trưng bày tại điểm bán sẽ được SFA ghi nhận theo các lần viếng thăm của Nhân viên bán hàng để đội ngũ kiểm soát từ công ty có thể đánh giá chất lượng trưng bày (thay vì phải thuê đội ngũ đánh giá từ đối tác thứ ba để ra thị trường đánh giá). Kết quả đánh giá sẽ được phản hồi đến đội ngũ giám sát bán hàng để có thể thực hiện điều chỉnh kịp thời với đội ngũ bên dưới, đảm bảo chương trình được triển khai thành công.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP