Sap Business One – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Sap Business One

  • Danh mục: Uncategorized @vi

DMSpro phối hợp cùng SAP trong việc phát triển giải pháp DMS trên nền tảng SAP Business One (bao gồm SAP HANA). Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong phát triển phần mềm ứng dụng, SAP đang ở trung tâm của cuộc cách mạng trong công nghệ và kinh doanh. Với sự kết hợp giữa SAP Business One và giải pháp của DMSpro, một thập kỷ mới của DMS sẽ thay đổi thị trường toàn cầu.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP