Sữa và các sản phẩm từ sữa – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

Sữa và các sản phẩm từ sữa

  • Danh mục: Uncategorized @vi

Quản lý hiệu quả hệ thống phân phối toàn quốc là một thử thách lớn, đặc biệt với những sản phẩm sữa có hạn sử dụng ngắn và thị trường cạnh tranh. Hiểu được điều này, DMSpro thiết kế phương án quản lý DMS với tính năng cung cấp cái nhìn trực quan ngay thời gian thực vào thị trường sữa, nắm bắt năng lực của nhà phân phối, và hỗ trợ nhân viên bán hàng đạt được hiệu suất tối ưu.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP