MỘC CHÂU MILK – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

MỘC CHÂU MILK Sữa và Giống Bò Sữa

Thông tin
  • Công ty: Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu
  • Lĩnh vực: Sữa và Giống Bò Sữa
  • Vị trí: Việt Nam
  • Website: http://mocchaumilk.com

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) trực thuộc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Việc điều hành, quản lý Công ty được tiến hành theo chế độ trực thuộc Tổng Công ty trên cơ sở quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên chức, hoạt động theo phương thức hạch toán kinh doanh, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, trong đó lợi ích của người lao động là đối tượng tác động trực tiếp.

Với nhiệm vụ chính là chăn nuôi bò sữa, cung cấp con giống bò sữa, sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa và sản xuất thức ăn chăn nuôi, mục đích của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng về các sản phẩm sữa trên toàn quốc. Hàng năm Công  ty đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng. Bên cạnh đó, còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho dân cư địa phương và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

moc-chau-milk

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP