Monthly Archives: August 2014

Cải Thiện Bộ Máy Quản Lý Doanh Nghiệp Bằng Điện Toán Đám Mây: Cũ Người, Mới Ta

Thuật ngữ điện toán đám mây (Cloud Computing) không quá xa lạ trong nền công nghệ hiện đại, nhưng để tận dụng được những thế mạnh của nó, cũng như triển khai thành công ngoài thực tế là cả một vấn đề. Không chỉ là lưu trữ Thực tế, điện toán đám mây đã xuất […]