Monthly Archives: January 2017

DMSpro Kick-Off Dự Án DMS Đầu Tiên Tại Myanmar Đầu Năm 2017

Sáng 20/01/2017, buổi lễ kick-off dự án đã chính thức diễn ra tại văn phòng Pahtama Group – Myanmar với sự tham gia của hai đội dự án 2 bên. Lễ kick-off dự án đã chính thức diễn ra tại văn phòng Pahtama Group – Myanmar với sự tham gia của hai đội dự án […]

ERoute – Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số

eRoute là một trong những tính năng cốt lõi của DMSpro. eRoute giúp giám sát bán hàng quản lý toàn bộ đội ngũ bán hàng, các chỉ số về KPIs, doanh thu theo địa lý, hệ thống cửa hiệu, tuyến bán hàng, … để có thể bao quát toàn thị trường. Các tính năng tiêu […]