Monthly Archives: September 2017

Doanh Nghiệp Ngành Dược Thời 4.0: Bắt Nhịp Hay… Bịt Mắt?

Khi cụm từ 4.0 (hay cách mạng công nghiệp lần 4) đang trở nên phổ biến, các thiết bị có thể “nói chuyện” với nhau, các phần mềm riêng rẽ được tích hợp thông suốt, dữ liệu được tự động tổng hợp và thông tin tự động “chạy” đến người dùng (theo các điều kiện […]