Monthly Archives: June 2021

retailPRO: Thay đổi để phát triển

Vừa qua, đội ngũ DMSpro đã thống nhất thay đổi đối với thương hiệu retailPRO nhằm cải thiện hoạt động truyền thông, thúc đẩy sức mạnh thương hiệu và thân thiện hơn với người sử dụng. Giải pháp retailPRO của DMSpro đã và đang tiến hành các hoạt động cần thiết để đổi tên thương […]