Monthly Archives: March 2024

5 LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP DMS – “ĐÒN BẨY SỐ” CHO NGÀNH DƯỢC

Ngành dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe không chỉ trong quá trình sản xuất mà còn ở việc phân phối sản phẩm. Làm thế nào để quản lý tốt số lượng tại từng nhà thuốc? Khắc phục tình trạng trình dược viên bán phá […]