Monthly Archives: May 2020

Danh hiệu Sao Khuê 2020 gọi tên DMSpro với thành tích xuất sắc trong ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam

trải qua 3 vòng đánh giá sát sao từ Ban tổ chức Vinasa, DMSpro vinh dự được đón nhận danh hiệu là dịch vụ xuất sắc ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam cho 2 nền tảng: retailPRO và pgPRO.