Monthly Archives: October 2014

Acumatica Bàn Giao Giải Pháp Quản Trị Kênh Phân Phối Cho Tân Hiệp Phát

(PLO) – Tại TP. Hồ Chí Minh ngày 31/10/2013, tập đoàn Tân Hiệp Phát kỷ niệm mối quan hệ hợp tác với Acumatica, nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu thế giới. Đồng thời, Tân Hiệp Phát cũng vui mừng thông báo những […]

DMSpro Bàn Giao Giải Pháp DMS Cho Tân Hiệp Phát

Thông qua DMSpro, Tân Hiệp Phát đã triển khai thành công giải pháp quản lý hệ thống kênh phân phối (Distribution Management System) dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Acumatica. DMSpro phối hợp cùng Acumatica hoàn tất triển khai giải pháp Quản lý hệ thống kênh phân phối (DMS – Distribution Management […]