Monthly Archives: November 2015

Công Nghệ DMS Giúp Nâng Tầm Quản Lý Trong Lĩnh Vực Phân Phối Bán Hàng

Tại Hội thảo “Giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phân phối bán hàng” được tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội, Công ty DMSpro đã đem đến giải pháp khá ấn tượng. Trong giai đoạn hội nhập, sức ép cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, năng lực để […]