Tag Archives: giải pháp dms

DMSPRO VÀ GIẢI PHÁP BÁN HÀNG THỜI CÔNG NGHỆ: KHÔNG ĐỂ THẤT BẠI CHIẾM SUY NGHĨ KHI GẶP KHÓ KHĂN

7 năm cho đứa con trong giải pháp bán hàng và quản lý phân phối, DMSpro đã có nhiều bước thăng trầm để đến ngày hôm nay. Quá trình này không chỉ là nỗ lực tập thể, mà còn là tinh thần thép để đưa con thuyền tiếp tục phát triển. Nhân ngày Doanh Nhân […]

Công Nghệ DMS Giúp Nâng Tầm Quản Lý Trong Lĩnh Vực Phân Phối Bán Hàng

Tại Hội thảo “Giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phân phối bán hàng” được tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội, Công ty DMSpro đã đem đến giải pháp khá ấn tượng. Trong giai đoạn hội nhập, sức ép cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, năng lực để […]