Tag Archives: công nghệ dms

DMSPRO VÀ GIẢI PHÁP BÁN HÀNG THỜI CÔNG NGHỆ: KHÔNG ĐỂ THẤT BẠI CHIẾM SUY NGHĨ KHI GẶP KHÓ KHĂN

7 năm cho đứa con trong giải pháp bán hàng và quản lý phân phối, DMSpro đã có nhiều bước thăng trầm để đến ngày hôm nay. Quá trình này không chỉ là nỗ lực tập thể, mà còn là tinh thần thép để đưa con thuyền tiếp tục phát triển. Nhân ngày Doanh Nhân […]

Áp Dụng Công Nghệ DMS Vào Hệ Thống Phân Phối Bán Lẻ: 1 Vốn 4 Lời

Đó cũng là nội dung được nhiều người quan tâm trong hội thảo “Giải pháp sử dụng công nghệ dms trong lĩnh vực phân phối bán hàng” được DMSpro tổ chức thành công tại Hà Nội ngày 27/11 vừa qua. Với lĩnh vực phân phối bán hàng, hệ thống quản lý luôn đóng một vai […]