Monthly Archives: March 2018

Quản Lý Hệ Thống Kênh Phân Phối Trong Tầm Tay Với Phần Mềm DMS Của DMSpro

Với phần mềm quản lý hệ thống kênh phân phối DMS của DMSpro, các nhà sản xuất và phân phối không còn phải chật vật với file Excel và sổ sách như trước đây. Thay vào đó, phần mềm DMS sẽ cung cấp dữ liệu trung thực, tức thời giúp ban lãnh đạo ra quyết […]