Monthly Archives: October 2017

Gỡ 4 “Nút Thắt” Sau Với DMS, Quản Lý Tồn Kho Sẽ Không Còn “Ám Ảnh” Doanh Nghiệp

Nhà sản xuất và phân phối hàng hóa thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau đều nỗ lực quản lý tồn kho an toàn trong kênh phân phối. Mặc dù doanh nghiệp mong sản phẩm có thể phục vụ người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi nhưng tồn kho bán hàng quá cao cũng là […]