Monthly Archives: January 2016

Nhà Sản Xuất Sữa Tươi Hàng Đầu Việt Nam Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Phân Phối Với Acumatica

TH True MILK TỔNG QUAN Được thành lập vào năm 2010, TH Milk một trong 3 công ty thuộc TH Group, công ty đi đầu của ngành công nghiệp sữa tươi sạch trong nền kinh tế Việt phát triển nhanh chóng. TH Milk đang sở hữu hơn 30% thị phần sữa tươi ở Việt Nam. […]

DMSpro – Bước Tiến Mở Rộng Thị Trường Của Phần Mềm DMS Tại Việt Nam

SYSPRO, nhà cung ứng toàn cầu phần mềm và dịch vụ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), công bố một quan hệ đối tác mới với DMSpro cho việc cung cấp giải pháp ERP SYSPRO cho các nhà sản xuất cỡ trung và phân phối tại Việt Nam. Quan hệ đối tác mới này […]