Monthly Archives: June 2016

Acumatica Giới Thiệu Các Giải Pháp Kinh Doanh Điện Toán Đám Mây Thế Hệ Mới

Chuỗi sự kiện về các giải pháp tích hợp quốc tế của Acumatica lần đầu tiên được tổ chức để giới thiệu phần mềm kinh doanh (phần mềm dms) trên di động được xây dựng trên nền tảng ERP đám mây của Acumatica. Tại sự kiện vừa diễn ra tại TP.HCM, những giải pháp sáng […]