Monthly Archives: February 2019

Thế hệ Millennials là gì? Và đặc điểm của nhóm người này

Thế hệ Millennials là một khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000. Họ có gì đặc biệt? Hãy cùng khám phá! Thế hệ Millennials hay còn gọi là thế hệ Y, khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ […]