Monthly Archives: October 2016

Giải Pháp Cho Việc Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Tại Việt Nam

Nội dung phần chia sẻ từ Anh Nguyễn Khải Tuyên- Giám Đốc Giải Pháp của DMSpro. Anh phản ánh những thực tế về hệ thống phân phối ở thị trường Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp đã được áp dụng thành công từ DMSpro. Anh Nguyễn Khải Tuyên là chuyên gia trong […]