Tag Archives: quản lý hệ thống phân phối

Giải Pháp Cho Việc Quản Lý Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng Tại Việt Nam

Nội dung phần chia sẻ từ Anh Nguyễn Khải Tuyên- Giám Đốc Giải Pháp của DMSpro. Anh phản ánh những thực tế về hệ thống phân phối ở thị trường Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp đã được áp dụng thành công từ DMSpro. Anh Nguyễn Khải Tuyên là chuyên gia trong […]