Monthly Archives: December 2017

Phần Mềm DMS: “Bệ Phóng” Cho Nhà Quản Lý Kênh Phân Phối Bán Hàng 4.0

Nếu sản xuất cơ khí bằng năng lượng hơi nước đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (Industry 1.0), Industry 2.0 tiếp bước với dây chuyền sản xuất hàng loạt nhờ vào điện năng, Industry 3.0 mang đến “phép màu” khi sản xuất được tự động hóa bởi điện tử và CNTT […]