Monthly Archives: October 2022

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10 – CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG SỐ HÓA KÊNH PHÂN PHỐI

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 là cột mốc quan trọng trong công cuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai mục tiêu chung về việc chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp tục phát triển nền kinh tế số. Với sứ mệnh […]