Monthly Archives: May 2019

Đồng điều hành mới đưa DMSPRO đạt mục tiêu 1.000 tỷ đồng 5 năm tới, vươn đến thị trường toàn cầu

Đồng điều hành mới đưa DMSPRO đạt mục tiêu 1.000 tỷ đồng 5 năm tới, vươn đến thị trường toàn cầu Đó là chia sẻ của ông Phạm Ngọc Ấn – Chủ tịch của DMSPRO trong lễ bổ nhiệm và giới thiệu Đồng Giám Đốc Điều hành– Ông Nguyễn Quang Khải của công ty với […]