Tag Archives: giải pháp quản lý phân phối

DMSPRO VÀ GIẢI PHÁP BÁN HÀNG THỜI CÔNG NGHỆ: KHÔNG ĐỂ THẤT BẠI CHIẾM SUY NGHĨ KHI GẶP KHÓ KHĂN

7 năm cho đứa con trong giải pháp bán hàng và quản lý phân phối, DMSpro đã có nhiều bước thăng trầm để đến ngày hôm nay. Quá trình này không chỉ là nỗ lực tập thể, mà còn là tinh thần thép để đưa con thuyền tiếp tục phát triển. Nhân ngày Doanh Nhân […]

7 Con Số “BIẾT NÓI” Về Giải Pháp Quản Lý Phân Phối & Bán Hàng DMS

Có 7 lý do giải pháp quản lý phân phối – bán hàng DMS (Distribution Management System) của DMSpro là sự đầu tư lý tưởng dành cho bạn:  + 100%: Là mức độ giải pháp DMS giúp doanh nghiệp đạt quyền kiểm soát dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ trụ sở chính đến […]