Author Archives: HR Department

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ – Main Task Quản lý P.KT (Xây dựng và quản lý Ngân sách, kiểm tra số liệu sổ sách kế toán-thuế, lãi lỗ dự án,….) Tính toán chính sách giá Báo cáo kế toán và báo cáo quản trị Làm việc với đối tác bên ngoài như: Nhà […]