Tag Archives: chuỗi cung ứng

Bắt Mạch Chuỗi Cung Ứng Việt Nam – Nắm Bắt Căn Bệnh Quản Trị Hệ Thống

Quản trị chuỗi cung ứng là một phạm trù khá mới mẻ tại Việt Nam, cho dù từng công đoạn của việc ấy đã diễn ra bấy lâu nay. Chỉ có điều khi chúng ta đang “chia để trị”, thì việc “quy về một mối” chuỗi cung ứng Việt Nam sẽ là một nhiệm vụ không […]