Tag Archives: generaltrade

Phỏng vấn CEO DMSpro – Cuộc cách mạng về quản lý môi trường bán lẻ

‘retailPRO – Liều Vaccine vừa kịp lúc cho doanh nghiệp trong mùa dịch’ Trong điều kiện dịch bệnh dẫn đến sản xuất kinh doanh đình trệ như hiện nay, các doanh nghiệp phải học cách thích nghi và tự thay đổi để cứu mình. Thay vì đổ lỗi cho thị trường bất lợi để lý […]