Tag Archives: kênh phân phối

4 Bước Xây Dựng Kênh Phân Phối Hiệu Quả Mà Không Phải Ai Cũng Biết

Có thể ví hệ thống phân phối giống như những tiền đồn giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn xây dựng một mạng lưới kênh phân phối mạnh thì nhất thiết phải có phương pháp, vừa mang tính khoa học, vừa đòi hỏi cả […]