Tag Archives: phần mềm quản lý phân phối

DMS & SAP B1 – “Phép Cộng” Hoàn Hảo Cho Nhà Quản Lý Phân Phối Bán Hàng Hiện Đại

Phần mềm DMS tích hợp vào SAP Business One – “Phép cộng” hoàn hảo cho nhà quản lý phân phối bán hàng hiện đại Tại Việt Nam và các thị trường mới nổi, Nhà Sản Xuất & Phân Phối Hàng Hóa luôn gặp nhiều thách thức trong việc quản lý kênh phân phối bán hàng, […]